تعرفه ها (ویژه نمایشگاه اینوتکس)

میزان ارسال تعرفه پیامک
تلگرام
ارسال هدفمند ۹۵۰ ریال به ازای هر پیامک
اینستاگرام
ارسال هدفمند ۹۵۰ ریال به ازای هر پیامک

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید : 021-88768235
شماره تماس پشتیبانی اَدمی: 09941088200
ثبت سفارش